Goedkeuring/Adhesieverklaringen met onze doelstellingen van:

Mevr. P.C. Groeneveld, ministerie van VROM
Dhr. Th. Wijlhuijzen, internist, bedrijfsarts, ME-specialist en voormalig bestuurslid ME-Stichting
Dhr. W.Bulter, ex-bestuurslid ME-Stichting
Dhr. J.P. Mossink, arts TCM, acupuncturist en voedingsdeskundige
Dhr. H. van Montfort, Centrum voor Integrale Gezondheid
Dhr. Tisscher, reumatoloog, klinisch ecoloog
Dhr. T. Smits, arts homeopaath en internationaal vaccinatieexpert
Dhr. B. Busard, zenuwarts
Dhr J. Kamsteeg, biochemicus, Klinisch Ecologisch Allergiecentrum Weert
Dhr. F. Neelissen biologisch tandarts
Dhr. M. van Tintelen, osteopaat
Mevr. P. Floor, bioloog en ortomoleculair therapeut
Dhr. R. Groeneveld, natuurgeneeskundig therapeut
Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ANGO
Per Saldo budgethoudersvereniging
KEAC
VITAPRODUCTEN
SANOPHARMA

 

Janpaul Mossink, arts
voedingstherapie / acupunctuur
Jullie plannen voor de opzet van een centrum voor opvang, vangnet en netwerk ten behoeve van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom onderschrijf ik volledig. Al jaren constateer ik in mijn werk als consultatief arts voor voedingstherapie dat voor een groot deel van deze patiënten binnen de bestaande zorgvoorzieningen tot op heden geen adequate opvang of begeleiding bestaat. Hierdoor vallen zij momenteel tussen wal en schip met alle consequenties van dien.
Opvang en begeleiding zoals die nu in jullie plannen geformuleerd staan zijn dringend nodig. Kortom, een uitstekend initiatief. Ik hoop van harte dat de plannen in de nabije toekomst gerealiseerd kunnen gaan worden.

 

W. Bulter
ex-bestuurslid ME-stichting
Verklaart bij deze dat mensen met ME/CVS/FYBROMYALGIE/HPU en andere gerelateerde moeilijk objectiveerbare en therapieresistente aandoeningen binnen de kortst mogelijke termijn terecht moeten kunnen voor onderzoek behandeling, verpleging en begeleiding in speciaal daarop ingestelde centra zoals bedoeld door MEDIVERA te Leusden.
Datum: 28 januari 2002

J.R. Tisscher
reumatoloog / klinisch ecoloog
Verklaart bij deze dat mensen met ME/CVS/FYBROMYALGIE/HPU en andere gerelateerde moeilijk objectiveerbare (wel mogelijk indien modernere technieken en laboratorium methoden worden gebruikt) en therapieresistente aandoeningen (dat komt omdat de kennis van de behandeling hiervan alleen bij een selecte groep aanwezig is) binnen de kortst mogelijke termijn terecht moeten kunnen voor onderzoek behandeling, verpleging en begeleiding in speciaal daarop ingestelde centra (elders heet het ENVIROMENTAL Units, dat zijn centra met ruimten weinig belast met milieustoffen en elektronica, zie het tijdschrift Clinical Ecology) zoals bedoeld door MEDIVERA te Leusden.
Datum: 16-02-2002

T.Wijlhuizen
internist/bedrijfsarts
Beste Lia, zoals je weet draag ik jullie club een warm hart toe.
Mocht jouw zorgverzekeraar nadere info van mijn kant willen ben ik graag bereid deze te woord te staan uiteraard.
Ik sta achter jullie doelstelling.

Dr. J. van Montfort
Centrum voor Integrale Gezondheidszorg Maastricht
Verklaart bij deze dat mensen met ME/CVS/FYBROMYALGIE/HPU en andere gerelateerde moeilijk objectiveerbare en therapieresistente aandoeningen binnen de kortst mogelijke termijn terecht moeten kunnen voor onderzoek behandeling, verpleging en begeleiding in speciaal daarop ingestelde centra zoals bedoeld door MEDIVERA te Leusden.